Araban Masaj İlki̇m

masaj salonu bulunan kişiler, başkalarının düşünce ve isteklerine ilgisizdir. Araban masaj Kendini haklı kılanlara, başkalarının deneyimlerine ve deneyimlerine duyarsız olan kişilere sürekli narsisistik denir. Bu insanlar kendilerini başkalarının yerine koymuyor, başkalarını anlamıyorlar. Araban masaj İnsanlarda narsisistik özellikler sanatsal, dramatik, dramatik veya atletik başarılar olarak tanımlanabilir. Kendileri ile meşgul gibi görünseler bile, kendilerini değersiz, yüzeysel ve yetersiz hissetme eğilimindedirler. Araban masaj . Başkalarının eleştirisine gelemezler. Meslektaşlarını istekleri ve amaçları için kullanmayı severler. İktidara ve aşka doyumsuzlar, kendilerini kaçırılmaz olarak görme özelliğine sahipler. Kimseyle empati kuramazlar. Başkalarından onay ve dikkat bekliyorlar. Beklentileri karşılanmadığında, özgüvenleri sarsılır, halsizlik ve depresyon görülür. Dikkat ve saygı göstermeyen herkesi küçümserler. Hayallerini abartmaya, kendilerini haklı çıkarmaya, başkalarını aldatmaya çalışırlar. Bütün gerçekleri umutsuzluk olmadan yanıltıyorlar. Başkalarını kıskanıyorlar, rahatlıklarından ödün vermiyorlar. Başkalarını kıskanıyorlar, kendilerini seviyorlar. Bu kişilik bozukluğu antisosyal, sınır çizgisi ve histriyonik kişilik bozuklukları ile ilişkili olduğu için teşhis edilmesi güçtür. İnsanlar yaşlandıkça, güzellik ve güç ortadan kalkar, çok zordur. Olumsuzluğa kızıyorlar ve bir intikam duygusu besliyorlar. Hayatlarının eleştirisine dikkat etmiyorlar. Eleştiriyi değersiz olarak görüyorlar. İnsanları kullanmayı severler. Bu bozukluğu olan kişiler, erken çocukluk döneminde kişisel bütünlüklerini sağlamak ve korumak için çevreden gelen tepkilere ihtiyaç duyarlar. Duyguların gelişimi, ebeveynlerinden yeterli duygusal sıcaklık görmeyen çocuklarda yüzeyseldir. Çocuk anne imajından mahrumdur. Çocuğun özelliklerinin anne ve baba tarafından sürekli yüceltilmesi, benlik duygusunun sürekli beslenmesini sağlar. Narsisistik bozukluğun ortaya çıkmasında önemli bir katkısı var. Çocukluk çağı travmalarında gelişmeye neden olan nedenlerden biridir. Bu bozukluğu olan ailelerin çocuklarında görülme olasılığı daha yüksektir. Bu hastalığın kronik olma eğilimi olduğundan, tedavisi çok zordur. Tedavinin amacı benlik saygısının korunmasıdır. Tedavi sırasında gerçek benliğe ulaşmadan yapay benlik üzerinde çalışmak sonuçsuz kalacaktır. Terapistler gerçek ve yapay benliklerle çalışmalılar.